header

1035 Hfd KA

Karel Anthonissen

 

WAAROM GEEN INTRESTSPRONG?

 

 

Sommigen in de federale en in de Vlaamse regering pleiten voor een indexsprong, onder andere onze ministers Peters en Quickenborne in Davos. De regering zou dus ingrijpen in de arbeidsovereenkomsten om voor één keer een indexaanpassing van 2 % over te slaan. Dat zou de bedrijven ademruimte geven.
Goed, ik ben daar voor. Maar dan zou ik tegelijk ingrijpen in de leningovereenkomsten en óók een intrestsprong maken. Gewoon 2 % intrest overslaan op alle leningen. Dat zou de bedrijven én de gezinnen met leningen nog veel meer deugd doen.
Laten we mekaar goed verstaan. Een indexsprong van 2 % betekent dat het loon 2 % lager is, niet alleen voor het lopende jaar, maar voor de rest van de loopbaan én voor het daaropvolgende pensioen. De hele loonmassa vermindert dus definitief met 2 %.
Een eenmalige intrestsprong van 2 % heeft hetzelfde effect: de hele kapitaalmassa wordt definitief met 2 % ingekort.

U weet dat ik dat maar een begin vind. Het wereldwijde kapitaal moet minstens met tien keer zoveel gesnoeid worden.
De Vlaams-Amerikaanse professor Bernard Lietaer zegt dat de euro en de dollar aan het crashen zijn. Een crash is voor hem een plotse waardevermindering met minstens 20 %.
Zo zijn er de afgelopen veertig jaar wereldwijd 425 crashes geweest: 208 crashes of devaluaties van munten, 145 bankcrashes, en 72 crashes of crisissen van landen die hun overheidsschuld niet meer aankunnen (De Standaard, 28 januari 2012). De crash van de euro en de dollar die nu aan de gang is, zou wel zo groot zijn als al die andere samen.
De zo verketterde financiële markten hebben dat natuurlijk al lang begrepen. Voor het eerst in 500 jaar beursgeschiedenis werd een werkelijk negatieve intrest genoteerd.
Money for nothing', zongen de Dire Straits in 1985. Wel, het is zover. De Bondsrepubliek Duitsland plaatste papier op zes maanden aan een negatieve rente van 0,0122 % (De Tijd, 10 januari 2012).
De markten leggen dus 100 euro in handen van Angela Merkel en zijn tevreden als ze zes maanden later 99,9878 euro terugkrijgen. Dat is dus de prijs voor een goede nachtrust van mensen met geld. Het is maar een klein beetje, maar het is werkelijk spectaculair. Veel economen en beleggingsspecialisten noemen het een ‘aberratie', maar ik denk dat het een ‘revolutie' is.

De Engelse komiek Will Rogers zei het zo, en dat is echt niet te vertalen: ‘I'm more concerned about the return of my money, than the return on my money (return of = terugkeer van..., return on = opbrengst op...)
Ik zie het allemaal graag gebeuren.
***

 

 

BANK FRANK

 

TERUG

Bericht

Koning Onbenul 2014

onbenul vande l

Koningin Troela 2014


koningin troela 2014

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be


Untitled Document Free counter and web stats